Budynek biurowy i hala magazynowa

Budowa budynku biurowego z halą magazynową

InwestorVegapol sp. z o.o.
Obiektbudy­nek biu­rowy wraz z halą magazynową
Data ukończeniaczer­wiec 2011
Zakreswyko­na­nie robót ziem­nych, wymiany gruntu, wyko­na­nie robót stanu suro­wego oraz wszyst­kich robót wykoń­cze­nio­wych, wyko­na­nie robót insta­la­cyjno sani­tar­nych, wyko­na­nie robót posadz­kar­skich, wyko­na­nie par­kin­gów oraz dróg z kostki brukowej.