Budownictwo
mieszkaniowe

Budowa budyn­ków miesz­kal­nych wie­lo­ro­dzin­nych w gene­ral­nym wykonawstwie