Budownictwo
przemysłowe

Budowa budyn­ków prze­my­sło­wych i biu­ro­wych w gene­ral­nym wykonawstwie