Budynek biurowy z halą magazynową

Budowa budynku biurowego wraz z halą magazynową w generalnym wykonawstwie

InwestorVenture Industries Sp. z o.o.
ObiektBudynek biu­rowy wraz z halą maga­zy­nową w miej­sco­wo­ści Łomianki-Kiełpin
Data ukończeniakwie­cień 2011
ZakresGeneralne wyko­naw­stwo całej inwe­sty­cji tj. robót stanu suro­wego oraz wszyst­kich robót wykoń­cze­nio­wych oraz instalacyjnych.