Budynek biurowy

Generalne wykonawstwo budynku biurowego

InwestorJMTronik
Obiektbudy­nek biurowy
Data ukończeniasty­czeń 2012
ZakresGeneralne wyko­naw­stwo całej inwe­sty­cji – roboty fun­da­men­towe, kom­pletny stan surowy oraz wykoń­cze­niowy, posadzki prze­my­słowe, posadzki żywiczne