Budynek mieszkalny

Budowa budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 5800 m2

InwestorWłodarzewska SA
Obiektbudy­nek miesz­kalny o powierzchni użyt­ko­wej 5800 m2
Data ukończeniapaź­dzier­nik 2013
Zakreswyko­na­nie budynku do stanu dewe­lo­per­skiego w wyko­naw­stwie generalnym