Budynek wielorodzinny

Budowa bloków mieszkalnych w Hrubieszowie

InwestorHARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o.
Obiektbudy­nek wie­lo­ro­dzinny w Hrubieszowie
Data ukończenia2009
Zakreswyko­na­nie robót ziem­nych, wyko­na­nie robót izo­la­cyj­nych, wyko­na­nie robót zbro­jar­skich oraz beto­niar­skich, wyko­na­nie robót muro­wych, wyko­na­nie robót dekar­skich, wyko­na­nie robót wykoń­cze­nio­wych, wyko­na­nie elewacji