Hala magazynowa

Budowa hali magazynowej wraz z zapleczem socjalnym

InwestorVenture Industries
ObiektHala maga­zy­nowa w Grudziądzu
Data ukończeniamaj 2014
ZakresKompletne wyko­na­nie w gene­ral­nym wyko­naw­stwie budowy hali maga­zy­no­wej wraz z zaple­czem socjalnym