Kaplica w Warszawie

Generalne wykonawstwo budynku kaplicy

InwestorWspólnota Odkupionych Chrześcijan
Obiektkaplica
Data ukończenia2013
Zakresgene­ralne wyko­naw­stwo – roboty fun­da­men­towe, kom­pletny stan surowy, roboty wykończeniowe