Zabytkowa stodoła

Odtworzenie zabytkowego budynku stodoły na budynek hali sportowej

InwestorWłodarzewska SA Warszawa
Obiekthala spor­towa – Sobienie Szlacheckie
Data ukończeniasier­pień 2012
Zakreswyko­na­nie nowych fun­da­men­tów, słu­pów kon­struk­cyj­nych, odtwo­rze­nie pod­mu­rówki z cegły, obmu­ro­wa­nie słu­pów cegłą z odzy­sku. Wykonanie kon­struk­cji drew­nia­nej z drewna świerk skan­dy­naw­ski oraz sybe­ryj­ski, pokry­cie dachu bla­chą miedzianą.